สสส. จัดงาน “Thai Health Day Run 2023 วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่” ยกแนวคิด Ready to move on คนไทยสุขภาพดีไปพร้อมกัน

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                     สสส. สานพลัง ภาคี จัดงานเดิน-วิ่ง “Thai Health Day Run 2023 วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่” ชู แนวคิด Ready to move on ก้าวสู่สุขภาพดีไปพร้อมกัน 5 พ.ย. 66 นี้ มุ่งยกระดับงานวิ่งต้นแบบเพื่อสุขภาพไทย กระตุ้น “นักวิ่งหน้าใหม่” ใช้แอปฯ Wind training ฟิตร่างกาย ฝึกซ้อมวิ่งละแวกบ้าน เน้นปลอดภัยก่อนลงสนาม


                     

                     เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2566 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ กรุงเทพฯ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า โรคที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและวิถีชีวิตกลายเป็นทุกขภาวะหลักมากขึ้น สสส. สานพลังภาคีสร้างเสริมสุขภาวะแนวใหม่ มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเด็นสุขภาพที่ทำให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่ เกิดค่านิยมประเพณีวัฒนธรรมไร้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความปลอดภัยบนท้องถนน ลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ พัฒนาระบบอาหารเพื่อสุขภาวะ พร้อมจุดกระแสกิจกรรมทางกาย กิจกรรมเดิน-วิ่ง Thai Health Day Run 2023 วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ ครั้งที่ 11 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Ready to move on ก้าวสู่การมีสุขภาพดีไปพร้อมกัน

                     “กิจกรรมเดิน-วิ่ง Thai Health Day Run แบ่งเป็น 3 ระยะทาง คือ 10 กม. ปล่อยตัว 05.00 น. ระยะทาง 5 กม. ปล่อยตัว 05.10 น. และเดินเพื่อสุขภาพ 3 กม. ปล่อยตัว 05.15 น. ทั้งนี้ เปิดรับสมัครนักวิ่งเข้าร่วม 3,000 คน ค่าสมัคร 300 บาททุกระยะ สนใจสมัครวิ่งและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://race.thai.run/ และเฟซบุ๊กแฟนเพจ Thai Health Day Run” ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว


                   

                    น.ส.นิรมล ราศรี รักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า กิจกรรมเดิน-วิ่ง เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมสูงสุด เนื่องจากทุกเพศทุกวัยทำเองได้ง่าย สสส. พัฒนานวัตกรรมแอปพลิเคชัน Wind training เพื่อให้ข้อมูลและความรู้ในการเตรียมตัววิ่งอย่างถูกต้อง ช่วยเตรียมสุขภาพร่างกายนักวิ่งให้พร้อม ผ่านตารางฝึกซ้อมที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ส่งเสริมการใช้ “พื้นที่สุขภาวะละแวกบ้าน” เพิ่มพื้นที่มีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน เพื่อป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการซ้อมวิ่ง เตรียมความพร้อมร่างกายก่อนลงสู่สนามอย่างปลอดภัย พร้อมยกระดับการจัดงานวิ่ง ส่งเสริมให้นักวิ่งมีความรู้ที่ถูกต้อง มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการจัดงานที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย มุ่งเป้าให้เกิดนักวิ่งหน้าใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างสังคมกระฉับกระเฉง

                    นายสุดจิตร์ ลือเกียรติอนันต์ รองประธานและเลขาธิการสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย กล่าวว่า กิจกรรมเดิน-วิ่ง Thai Health Day Run 2023 จัดขึ้นในวันที่ 5 พ.ย. 2566 ที่สะพานพระราม 8 และสวนหลวงพระราม 8 กรุงเทพฯ เป็นงานวิ่งเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐาน Safe Fair Fun นักวิ่งสามารถเข้าร่วมงานวิ่งได้อย่างมั่นใจ เป็นงานวิ่งที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ และวางระบบการจัดงานที่ได้มาตรฐาน ทั้งการวางแผนเส้นทาง การจัดการความปลอดภัย ที่จัดให้มีหน่วยแพทย์ รถพยาบาล รวมถึงจุดพยาบาลตลอดเส้นทาง มุ่งยกระดับด้านความปลอดภัยและการแพทย์ให้แก่วงการงานวิ่งของไทยในอนาคต ทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยในงานกีฬามวลชนประเภทงานวิ่ง เพื่อป้องกันเหตุที่ไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นต่อตัวนักวิ่ง

Shares:
QR Code :
QR Code