ทำที่ใช่ ให้ที่ชอบ มอบความรัก ด้วยธนาคารเวลา ‼

เวลา…คือสิ่งที่เงินก็ซื้อไม่ได้ แต่คุณรู้หรือไม่ ⁉ ว่าเราสามารถนำทักษะ ความสามารถที่มี มาแลกเปลี่ยนเป็นเวลาได้ ด้วยธนาคารเวลา นวัตกรรมที่เงินก็ซื้อไม่ได้ ‼
.
ธนาคารเวลา นวัตกรรมที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อเป็นโมเดลแห่งการเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันในสังคมไทย ที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกต่อไป ‼

Shares:
QR Code :
QR Code